Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Animacja 2D/3D
1. Animacja 2D/3D
Billboard spon­sor­ski „Dermika — Skin Calligraphy”
Billboard spon­sor­ski „Dermika — Skin Calligraphy” (marzec 2014) jest gra­fiką ani­mo­waną 3D, która w 1 uję­ciu pre­zen­tuje nowy kosme­tyk i zapra­sza widzów na pro­gram tele­wi­zyjny. Otwarcie pude­łeczka i lot motyli suge­styw­nie pod­kre­śla odpo­wiedni, zwiewny akcent muzyczny. Billboard prze­zna­czony do emi­sji w głów­nych kana­łach telewizyjnych.
2. Animacja 2D/3D
Grafika — Dermika
Film gra­ficzno — kom­po­zy­cyjny opie­ra­jący się na gra­fice 2D przed­sta­wia­jący nową serię kosme­ty­ków dla kobiet. Projekt wyko­nany na zle­ce­nie firmy Dermika. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, two­rze­nie i mon­taż mate­ria­łów gra­ficz­nych, kom­po­zy­cja obrazu, kolo­ry­za­cja ujęć, udźwię­ko­wie­nie filmu z pod­kła­dem lektorskim.
3. Animacja 2D/3D
Grafika 3D– Regina Rumiankowy deszcz
Grafika 3D wyko­nana na zle­ce­nie firmy RITF Advert. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, two­rze­nie i mon­taż mate­ria­łów gra­ficz­nych, kom­po­zy­cja obrazu, kolo­ry­za­cja ujęć, udźwię­ko­wie­nie filmu z pod­kła­dem lektorskim.
4. Animacja 2D/3D
Grafika– Mazda
Film gra­ficzno — kom­po­zy­cyjny opie­ra­jący się na gra­fice 2D przed­sta­wia­jący samo­chody marki Mazda. Projekt wyko­nany na zle­ce­nie agen­cji rekla­mo­wej Ofcourse. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, two­rze­nie i mon­taż mate­ria­łów gra­ficz­nych, kom­po­zy­cja obrazu, kolo­ry­za­cja ujęć, udźwię­ko­wie­nie filmu z pod­kła­dem lektorskim.
5. Animacja 2D/3D
Grafika 3D — Gerber
Animacja 3D. Grafika wyko­nana na zle­ce­nie firmy Nestle Polska.
6. Animacja 2D/3D
Spot HASBRO GAMING.
Animacja 2D - Spot HASBRO GAMING.
7. Animacja 2D/3D
Grafika — Regina 2
Grafika 3D wyko­nana na zle­ce­nie firmy RITF Advert. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, two­rze­nie i mon­taż mate­ria­łów gra­ficz­nych, kom­po­zy­cja obrazu, kolo­ry­za­cja ujęć, udźwię­ko­wie­nie filmu z pod­kła­dem lektorskim.
8. Animacja 2D/3D
Animacja/rysunek 2D
Animacja w technice 2D
9. Animacja 2D/3D
IKOL film promocyjny
Film animacja 2D
10. Animacja 2D/3D
Film rekla­mowy gra­fika — MESOTHERAPIST
Produkcja filmowa animacja 2D, kompozycja obrazu
11. Animacja 2D/3D
Spot rekla­mowy — Franklin
Animacja 3D cza­so­pi­sma Frankiln. Produkcja została wyko­nana na zle­ce­nie firmy wydaw­nic­twa Debit. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, two­rze­nie i mon­taż mate­ria­łów gra­ficz­nych, kom­po­zy­cja obrazu, udźwię­ko­wie­nie filmu z pod­kła­dem lektorskim.
12. Animacja 2D/3D
Grafika — Metropolitan
Realizacja graficzno filmowa projektu Metropolitan
13. Animacja 2D/3D
Grafika 3D — Regina
Grafika 3D wyko­nana na zle­ce­nie firmy RITF Advert. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, two­rze­nie i mon­taż mate­ria­łów gra­ficz­nych, kom­po­zy­cja obrazu, kolo­ry­za­cja ujęć, udźwię­ko­wie­nie filmu z pod­kła­dem lektorskim.
14. Animacja 2D/3D
Bilbord spon­sor­ski — Domoteka
Bilbord spon­sor­ski — Dni otwarte Domoteka wyko­nana w tech­no­lo­gii 3D. Animacja została wyko­nana na zle­ce­nie firmy InterIkea. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, two­rze­nie i mon­taż mate­ria­łów gra­ficz­nych, kom­po­zy­cja obrazu, udźwię­ko­wie­nie filmu z pod­kła­dem lektorskim.
15. Animacja 2D/3D
MESOTHERAPIST English version
Wykonanie produkcji filmowej MESOTHERAPIST, animacja - kompozycja obrazu
16. Animacja 2D/3D
Grafika — ITB (budynek)
Animacja 3D. Animacja została wyko­nana na zle­ce­nie Instytutu Techniki Budowlanej.
17. Animacja 2D/3D
Grafika 2D You OK
Wykonaliśmy film w technice grafiki 2D. Do naszych zadań należał cały etap produkcyjny od wykonanie koncepcji kreacyjnej poprzez prace graficzne do udźwiękowienia.
18. Animacja 2D/3D
Produkja filmowa. Animacja 2D Veolia
Film wykonaliśmy w technice grafiki 2D. Do naszych zadań należał cały etap produkcyjny od wykonania koncepcji kreacyjnej poprzez prace graficzne do udźwiękowienia.
19. Animacja 2D/3D
Produkcja filmowa animacja 3D
Realizacja filmowa. Do projektu medycznego wykonaliśmy animację w technice 3D
20. Animacja 2D/3D
Animacja 3D UPSY łazienka
Wykonaliśmy spot reklamowy w technice grafiki 3D. Do naszych zadań należał cały etap produkcyjny z pełną animacją postaci aż do udźwiękowienia.
21. Animacja 2D/3D
Animacja 3D UPSY kuchnia
Wykonaliśmy drugi spot reklamowy z serii UPSY w technice grafiki 3D. Do naszych zadań tak jak poprzednio należał cały etap produkcyjny z pełną animacją postaci aż do udźwiękowienia.
22. Animacja 2D/3D
KNORR - Mała, wielka zmiana!
Krótki film pokazujący jak powinniśmy dbać o środowisko naturalne w zakresie gospodarki żywnością.
23. Animacja 2D/3D
TYSKIE - Piwo pszeniczne
Film z serii edukacyjno-reklamowej nowych rodzajach piw wprowadzanych pod marką TYSKIE.
24. Animacja 2D/3D
SOKOŁÓW - Danish Crown - VEGE & FLEXI DELIGHTS.
Seria graficznych spotów marki SOKOŁÓW - Danish Crown- VEGE & FLEXI DELIGHTS.
25. Animacja 2D/3D
SOKOŁÓW - Danish Crown - SNACKS NEVER BEFORE...
Seria graficznych spotów marki SOKOŁÓW Danish Crown - SNACKS NEVER BEFORE...