Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja filmowa. Prezentacje fil­mowe dla KFC.
Produkcja trzech fil­mów kor­po­ra­cyj­nych. Wykonaliśmy trzy różne pro­jekty fil­mowe na kon­fe­ren­cję firmy KFC odby­wa­jącą się w USA. Dwie pro­duk­cje zostały zmon­to­wane ze zdjęć wyko­na­nych przez naszą firmę na tere­nie Warszawy i Krakowa.
14 Kwiecień 2012
Więcej

Archiwum aktualności