Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Archiwum aktualności
Produkcja fil­mowa. Film pro­mo­cyjny „FEDERAL MOGUL — GORZYCE”.
Połączenie 75 rocz­nicy ist­nie­nia fabryki w Gorzycach k/ Sandomierza z obra­zem stricte kor­po­ra­cyj­nym, zawar­li­śmy w ukoń­czo­nym wła­śnie fil­mie dla tejże pol­skiej Fabryki nale­żą­cej do ame­ry­kań­skiego poten­tata w dzie­dzi­nie pro­duk­cji czę­ści do samo­cho­dów – FEDERAL MOGUL. Film wyre­ży­se­ro­wał Jarosław Dubaniewicz. Zdjęcia reali­zo­wa­li­śmy w cał­ko­wi­cie zmo­der­ni­zo­wa­nym Zakładzie – daw­nej WSK – filia Rzeszów, pro­du­ku­ją­cym obec­nie ok. 15 mln tło­ków rocz­nie dla wielu waż­nych świa­to­wych marek motoryzacyjnych.
27 Styczeń 2014
Więcej
Produkcja fil­mowa. Spot rekla­mowy „Tassimo Vivy”.
Nowy Rok 2014 roz­po­czę­li­śmy od reali­za­cji spotu rekla­mo­wego „Tassimo Vivy” ( na zle­ce­nie Agencji IQ Marketing), który jest adap­ta­cją ory­gi­nal­nej wer­sji nie­miec­kiej. Spot w 15 sekun­do­wym prze­ka­zie poka­zuje róż­no­rod­ność napo­jów moż­li­wych do przy­go­to­wa­nia przez eks­pres do kawy Tassimo i jego nowy model Tassimo Vivy. Prace adap­ta­cyjne naszego stu­dia pole­gały na wymia­nie gra­fiki, ilu­stra­cji muzycz­nej oraz wybo­rze i nagra­niu pol­skiego lektora.
21 Styczeń 2014
Więcej

Archiwum aktualności

Lipiec 2022 1 Czerwiec 2022 2 Maj 2022 1 Kwiecień 2022 1 Marzec 2022 1 Luty 2022 1 Styczeń 2022 1 Listopad 2021 2 Październik 2021 3 Lipiec 2021 2 Czerwiec 2021 3 Luty 2021 2 Styczeń 2021 1 Listopad 2020 1 Październik 2020 1 Wrzesień 2020 2 Sierpień 2020 2 Lipiec 2020 2 Czerwiec 2020 1 Maj 2020 2 Kwiecień 2020 3 Marzec 2020 1 Luty 2020 2 Styczeń 2020 2 Grudzień 2019 2 Listopad 2019 1 Październik 2019 1 Wrzesień 2019 2 Sierpień 2019 2 Lipiec 2019 2 Czerwiec 2019 1 Maj 2019 2 Kwiecień 2019 2 Marzec 2019 1 Luty 2019 2 Styczeń 2019 2 Grudzień 2018 1 Listopad 2018 2 Październik 2018 1 Wrzesień 2018 1 Czerwiec 2018 2 Marzec 2018 2 Luty 2018 2 Styczeń 2018 3 Październik 2017 2 Wrzesień 2017 3 Sierpień 2017 1 Lipiec 2017 1 Czerwiec 2017 2 Maj 2017 1 Kwiecień 2017 1 Marzec 2017 4 Luty 2017 3 Styczeń 2017 2 Grudzień 2016 1 Wrzesień 2016 1 Sierpień 2016 4 Lipiec 2016 2 Maj 2016 2 Kwiecień 2016 2 Marzec 2016 1 Styczeń 2016 1 Listopad 2015 1 Październik 2015 2 Wrzesień 2015 2 Sierpień 2015 2 Czerwiec 2015 2 Maj 2015 2 Marzec 2015 3 Luty 2015 1 Styczeń 2015 1 Grudzień 2014 1 Listopad 2014 2 Październik 2014 4 Wrzesień 2014 1 Sierpień 2014 1 Lipiec 2014 1 Czerwiec 2014 3 Maj 2014 1 Kwiecień 2014 1 Marzec 2014 2 Styczeń 2014 2 Grudzień 2013 4 Listopad 2013 2 Październik 2013 4 Wrzesień 2013 2 Sierpień 2013 1 Lipiec 2013 1 Czerwiec 2013 2 Maj 2013 2 Kwiecień 2013 2 Marzec 2013 2 Luty 2013 2 Styczeń 2013 3 Grudzień 2012 2 Listopad 2012 3 Październik 2012 3 Wrzesień 2012 3 Sierpień 2012 2 Lipiec 2012 3 Czerwiec 2012 1 Maj 2012 4 Kwiecień 2012 1 Listopad -0001 0