Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Filmy promocyjne
1. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film promocyjny "Choose Poland. Get Well!"
Film wpisujący się w kampanię promocyjną turystyki medycznej w Polsce.
2. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film promocyjny "25 lat Sokołów S.A. Oddział w Czyżewie"
Film promocyjny "25 lat Sokołów S.A. Oddział w Czyżewie"
3. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film korporacyjny - GZELLA -WĘDLINY Z BORÓW.
Zakład GZELLA dołączył w 2018 roku do Grupy SOKOŁÓW.
4. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film promocyjny "SOKOŁÓW S.A. 2018"
Grupa Sokołów - czołowa firma branży mięsnej w Polsce przedstawia swoją historię, stan obecny i plany na przyszłość.
5. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Fim promocyjny "Sokołów S.A. -90 lat Oddziału w Jarosławiu"
Film z okazji jubileuszu 90 -lecia Zakładu Mięsnego w Jarosławiu - najstarszego wśród 8 zakładów Grupy SOKOŁÓW.
6. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film promocyjny Grupa OEX Business Services.
Film wizerunkowy dla Grupy kapitałowej OEX .
7. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film promocyjny - 10 lat Menard Polska.
Film promocyjny z okazji jubileuszu 10 lat działalności firmy Menard Polska - eksperta wzmacniania gruntu i oczyszczania terenów zanieczyszczonych.
8. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film korporacyjny - EIFFAGE – NOWY WYMIAR BUDOWNICTWA
Grupa Eiffage jest obecna w światowym budownictwie od 170 lat. Specjalizuje się w budownictwie kubaturowym i działalności deweloperskiej,
9. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film pro­mo­cyjny „ENERGOTEL — ŁĄCZYMY Z ENERGIĄ”.
Film wize­run­kowy dla Firmy ENERGOTEL z branży tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej, pro­jek­tu­ją­cej, insta­lu­ją­cej i utrzy­mu­ją­cej róż­nego rodzaju sieci.
10. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film pro­mo­cyjny „95 lat GUS”.
Film pre­zen­tuje histo­rię 95 lat funk­cjo­no­wa­nia Głównego Urzędu Statystycznego w syn­te­tycz­nej i spój­nej formie.
11. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film pro­mo­cyjny. Instytut Chirurgii Cybernetycznej — CyberKnife.
Film pro­mo­cyjny o Instytucie Chirurgii Cybernetycznej w Wieliszewie k/Warszawy.
12. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film pro­mo­cyjny — Nestle Gerber.
Film pro­mo­cyjny o pro­duk­tach żywie­nio­wych dla naj­młod­szych – Gerber, na zle­ce­nie firmy Nestle Nutrition.
13. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film pro­mo­cyjny „Eerste instal­la­tie Dakea dakvenster”.
Film pro­mu­jący okna dachowe DAKEA, zre­ali­zo­wany pod­czas mon­tażu pierw­szego okna dacho­wego tej marki.
14. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film promocyjny — „Instytut Techniki Budowlanej — Badania Ogniowe”.
Film pre­zen­tu­jący nowe i nowo­cze­sne Laboratorium Badań Ogniowych ITB w Pionkach.
15. Filmy promocyjne
Produkcja filmowa. Film promocyjny "Bayer"
Film promocyjny "Bayer"
16. Filmy promocyjne
17. Filmy promocyjne
18. Filmy promocyjne
19. Filmy promocyjne
20. Filmy promocyjne
21. Filmy promocyjne
22. Filmy promocyjne

Inne nasze filmy promocyjne

film pro­mo­cyjny
„Tu kli­mat odpo­wiada inwe­sto­rom” – pro­mo­cja gmin woj. lubuskiego
film pro­mo­cyjny
„Always na codzień”
film pro­mo­cyjny
„X-lecie Pramerica” – Pramerica Życie TUiR (HD)
film pro­mo­cyjny
„Dulux Świat kolo­rów” – AkzoNobel (HD)