Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Filmy reklamowe
1. Filmy reklamowe
Produkcja filmowa. Film "Choose Poland Get Well".
"Choose Poland. Get well". wersja 10 min. Promocja polskich usług medycznych skierowana do pacjentów zagranicznych, połączona z ofertą turystycznego spędzania czasu w Polsce.
2. Filmy reklamowe
Produkcja filmowa. Film reklamowy Choose Poland Get Well
"Choose Poland.Get well." wersja 5 min. Promocja polskich usług medycznych skierowana do potencjalnych pacjentów zagranicznych połączona z ofertą turystycznego spędzania czasu w Polsce. scenariusz i reżyseria - Jarosław Dubaniewicz
3. Filmy reklamowe
Produkcja filmowa. Film "MENARD. Zagęszczenie dynamiczne wykonane w technologii MIC".
MENARD. Zagęszczenie dynamiczne wykonane w technologii MIC na wysypisku komunalnym w Krzyżanówku k/Kutna.
4. Filmy reklamowe
Produkcja filmowa. Film Produkcja filmowa. Film Film "Cif - witaj piękna Polsko!"
Film "Cif - witaj piękna Polsko!" jest podsumowaniem partnerstwa marki CIF w kampanii upiększania wielu zaniedbanych obszarów miejskich.
5. Filmy reklamowe
Film reklamowy "HL TECH technology that matters" .
Film "HL TECH technology that matters" pokazuje nową siedzibę firmy i zachęcić potencjalnie nowych pracowników designem i wygodą.
6. Filmy reklamowe
ilm rekla­mowy „GEFCO — Logistics For Manufacturers”.
GEFCO to światowej klasy ekspert w zakresie logistyki dla branży przemysłowej. Film bez komen­ta­rza słow­nego pokazuje dyna­micz­nie, czy­tel­nie i cie­ka­wie obszary dzia­łal­no­ści Oddziału w Polsce.
7. Filmy reklamowe
Film rekla­mowy– Olimpia
Film rekla­mowy — „Dom Development — Olimpia 2″, będący spo­kojną pre­zen­ta­cją urzą­dzo­nych wnętrz w nowym osie­dlu miesz­ka­nio­wym. Realizacja zdjęć fil­mo­wych kamerą Sony XDCAM HD. Wykorzystanie ramie­nia kame­ro­wego i ste­ady­cam. Montaż filmu na opro­gra­mo­wa­niu Final Cut.
8. Filmy reklamowe
Produkcja filmowa. Film rekla­mowy — "Happiness Truck Coca-Cola"
Film rekla­mowy — "Happiness Truck Coca-Cola" (lato), przedstawia akcję Coca-Coli — Happiness Truck — Ciężarówka Radości.
9. Filmy reklamowe
Film rekla­mowy — Happiness Truck Coca-Cola (zima)
Film pro­mu­jący akcję Coca-Coli — Happiness Truck — Ciężarówka Radości, która poja­wia sie w róznych miej­scach Polski obdzie­la­jąc swo­ich fanów pre­zen­tami i oczy­wi­ście Coca-Colą.
10. Filmy reklamowe
Produkcja filmowa. Film "Musical Fair Play".
Film "Musical Fair Play" to krótka prezentacja przedstawienia wykonywanego przez młodych tancerzy i wokalistów.
11. Filmy reklamowe
Produkcja filmowa. Lato z ECHO INVESTMENT
Akcja promocyjna Lato z ECHO INVESTMENT - reklama billboardowa na rowerach
12. Filmy reklamowe
ADD Innovation Supplier
Promocja firmy ADD - przedstawiciela Grupy ARLIGHT - czołowego producenta nowoczesnego oświetlenia.
13. Filmy reklamowe
Neauvia NPURE
Reklama urządzenia nowej generacji nawilżającego powietrze firmy Neauvia.