Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Konferencje, eventy, spotkania integracyjne
1. Konferencje, eventy, spotkania integracyjne
Chef Culinary Cup 2019
Reportaż z konkursu Chef Culinary Cup rozgrywanego pod patronatem firmy Nestle.
2. Konferencje, eventy, spotkania integracyjne
Film — Wyjazd integracyjny
Wyjazd inte­gra­cyjny– REEL. Kolaż kliku fil­mów z wyjaz­dów inte­gra­cyj­nych . Zdjęcia fil­mowe wyko­ny­wane w trzech róż­nych tech­no­lo­giach: XDCAM HD, DVCAM, HD.
3. Konferencje, eventy, spotkania integracyjne
Film– kon­fe­ren­cja AkzoNobel
Produkcja filmu z kon­fe­ren­cji — AkzoNobel. Realizacja wyko­nana na zle­ce­nie Agencji rekla­mo­wej a-prim. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kamerą Sony EX3. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, mon­taż mate­ria­łów wideo.
4. Konferencje, eventy, spotkania integracyjne
Film event — Wella Trend Vision Award
Produkcja filmu z eventu — Wella Trend Vision Award. Realizacja wyko­nana na zle­ce­nie firmy Wella. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kame­rami Sony EX3 i kamerą XDCAM HD. Podczas pro­duk­cji wyko­rzy­sta­li­śmy ramię kame­rowe. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, mon­taż mate­ria­łów wideo.
5. Konferencje, eventy, spotkania integracyjne
Film reel - KONFERENCJE
Konferencje - REEL. Kolaż kliku fil­mów z kon­fe­ren­cji .
6. Konferencje, eventy, spotkania integracyjne
Film event — KFC Brazer
Produkcja filmu z eventu — KFC . Realizacja wyko­nana na zle­ce­nie Agencji rekla­mo­wej APRIM. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kamerą Sony EX3. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, mon­taż mate­ria­łów wideo.
7. Konferencje, eventy, spotkania integracyjne
Film event — Nivea
Produkcja filmu z eventu — Nivea zawody. Realizacja wyko­nana na zle­ce­nie Agencji rekla­mo­wej RSCG 4D. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kame­rami Sony XDCAM HD. Podczas pro­duk­cji wyko­rzy­sta­li­śmy ramię kame­rowe. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, mon­taż mate­ria­łów wideo.
8. Konferencje, eventy, spotkania integracyjne
Film event — Fabryka marzeń
Produkcja filmu z eventu — Fabryka Marzeń . Realizacja wyko­nana na zle­ce­nie Agencji rekla­mo­wej Human ad. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kamerą Sony EX3. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, mon­taż mate­ria­łów wideo.
9. Konferencje, eventy, spotkania integracyjne
Film event — Cinema City
Realizacja filmu z eventu — zawie­sza­nie wiel­ko­for­ma­to­wych reklam . Produkcja wyko­nana na zle­ce­nie firmy Adi Media. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kamerą Sony EX3 w for­ma­cie HD. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, mon­taż mate­ria­łów wideo.
10. Konferencje, eventy, spotkania integracyjne
Film Event Flyspot
Produkcja filmu z eventu Hotel Mazurkas/ Flyspot. Realizacja zdjęć filmowych i postprodukcji. Zdjęcia filmowe wykonane kamerą C100
11. Konferencje, eventy, spotkania integracyjne
Film Event ORLEN / Poligon
Realizowaliśmy zdjęcia filmowe i montaż filmu z eventu załogi Orlenu na poligonie wojskowym. Całość produkcji realizowana była dwiema kamerami Full HD. Film przedstawia mały wycinek imprezy.
12. Konferencje, eventy, spotkania integracyjne
Produkcja filmowa, event SACHS Race Cup
Zdjęcia filmowe z bardzo ciekawych przygotowań do eventu SACHS Race Cup 2015. Metamorfoza samochodu z wersji cywilnej do rajdowej.
13. Konferencje, eventy, spotkania integracyjne
Film z eventu - Kill Routine OSIS
Produkcja wyko­nana na zle­ce­nie agen­cji Human ad. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kamerą Sony EX3. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, mon­taż.