Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film event — Cinema City
Realizacja filmu z eventu — zawie­sza­nie wiel­ko­for­ma­to­wych reklam . Produkcja wyko­nana na zle­ce­nie firmy Adi Media. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kamerą Sony EX3 w for­ma­cie HD. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, mon­taż mate­ria­łów wideo.