Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film event — Fabryka marzeń
Produkcja filmu z eventu — Fabryka Marzeń . Realizacja wyko­nana na zle­ce­nie Agencji rekla­mo­wej Human ad. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kamerą Sony EX3. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, mon­taż mate­ria­łów wideo.