Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film event — Kill Rutine OSIS
Realizacja filmu z eventu. Produkcja wyko­nana na zle­ce­nie agen­cji Human ad. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kamerą Sony EX3. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, mon­taż mate­ria­łów wideo.