Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film event — Nivea
Produkcja filmu z eventu — Nivea zawody. Realizacja wyko­nana na zle­ce­nie Agencji rekla­mo­wej RSCG 4D. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kame­rami Sony XDCAM HD. Podczas pro­duk­cji wyko­rzy­sta­li­śmy ramię kame­rowe. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, mon­taż mate­ria­łów wideo.