Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film– kon­fe­ren­cja AkzoNobel
Produkcja filmu z kon­fe­ren­cji — AkzoNobel. Realizacja wyko­nana na zle­ce­nie Agencji rekla­mo­wej a-prim. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kamerą Sony EX3. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: reali­za­cja zdjęć fil­mo­wych, mon­taż mate­ria­łów wideo.