Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film pro­mo­cyjny. Instytut Chirurgii Cybernetycznej — CyberKnife.
Film pro­mo­cyjny o nowo powsta­łym Instytucie Chirurgii Cybernetycznej w Wieliszewie k/Warszawy i jego naj­no­wo­cze­śniej­szym instru­men­cie do walki z rakiem — CyberKnife. Realizacja zdjęć fil­mo­wych kamerą Sony Nex 100. Montaż filmu na opro­gra­mo­wa­niu Final Cut, udźwię­ko­wie­nie i pod­kład pod­kład głosu lektora.