Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film pro­mo­cyjny — Nestle Gerber
Realizacja filmu pro­mo­cyj­nego o pro­duk­tach dla naj­młod­szych — Gerber, na zle­ce­nie firmy Nestle Nutrition. Realizacja zdjęć fil­mo­wych kamerą Sony Nex 100. Wykonanie zdjęć lot­ni­czych przy uży­ciu apa­ratu Canon 5D mark II. Montaż filmu na opro­gra­mo­wa­niu Final Cut, udźwię­ko­wie­nie i pod­kład pod­kład głosu lektora.