Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film pro­mo­cyjny — Poland Your Health Destination.
Film „Poland Your Health Destination” to wizy­tówka Polski w zakre­sie usług medycz­nych i turystyki, adre­so­wa­nych do zagra­nicz­nych pacjen­tów. Reżyseria - Jarosław Dubaniewicz.