Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film pro­mo­cyjny — „SORAYA – ŚWIAT NATURY”.
Film pro­mo­cyjny — „SORAYA – ŚWIAT NATURY” pre­zen­tu­jące egzo­tyczne oleje będące cen­nym surow­cem w kosme­tyce — to pełny mon­taż komp­zy­cyjny na pod­sta­wie mate­ria­łów klienta, uzu­peł­niony opra­co­wa­niem muzycz­nym i nagra­niem lektora.