Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film pro­mo­cyjny — TNT
Prezentacja fil­mowa dla firmy spe­dy­cyj­nej TNT przy­go­to­wana została na spe­cjalne zle­ce­nie w związku z wal­nym spo­tka­niem w Brukseli. Prezentuje wszyst­kie naj­lep­sze strony regionu Europy środ­ko­wej i wschod­niej. Realizacja zdjęć fil­mo­wych kamerą Sony EX 3. Montaż filmu na opro­gra­mo­wa­niu Final Cut.