Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film pro­mo­cyjny — TRW
Film pro­mo­cyjny Fabryce Podu­szek Powietrz­nych i Pasów Bezpieczeństwa kon­cernu TRW. Zdjęcia fil­mowe zre­ali­zo­wane zostały w Częstochowie i w Warszawie z udzia­łem epi­zo­dystki i całą załogą Fabryki.wyko­nane kame­rami Sony XDCAM HD. Realizacja zdjęć fil­mo­wych kamerą Sony XDCAM HD. Wykorzystanie ramie­nia kame­ro­wego. Montaż filmu na opro­gra­mo­wa­niu Final Cut, udźwię­ko­wie­nie i pod­kład pod­kład głosu lektora.