Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film rekla­mowy — „Dermika PassionBody”
Prezentacja fil­mowa nowej linii kosme­ty­ków dla kobiet Dermika PassionBody, zre­ali­zo­wana na pod­sta­wie mate­ria­łów klienta. Na nastro­jową treść fil­mową zło­żył się mon­taż kom­po­zy­cyjny, wybór odpo­wied­niego głosu lek­tora i wła­ści­wej, kli­ma­tycz­nej muzyki.