Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / ilm rekla­mowy „GEFCO — Logistics For Manufacturers”.
GEFCO to światowej klasy ekspert w zakresie logistyki dla branży przemysłowej. Film bez komen­ta­rza słow­nego pokazuje dyna­micz­nie, czy­tel­nie i cie­ka­wie obszary dzia­łal­no­ści Oddziału w Polsce. Szybki, ryt­miczny mon­taż, tworzy atrak­cyjną, pre­sti­żową fil­mową histo­rię o nowo­cze­snej firmie.