Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film reklamowy— Poland Your Health Destination
Film rekla­mowy „Poland Your Health Destination” to wizy­tówka Polski w zakre­sie usług medycz­nych, adre­so­wa­nych do zagra­nicz­nych pacjen­tów. Reżyserem filmu był Jarosław Dubaniewicz. Realizacja zdjęć fil­mo­wych kamerą Sony NEX 100. Wykorzystanie sli­dera i ste­ady­cam. Montaż filmu na opro­gra­mo­wa­niu Final Cut, udźwię­ko­wie­nie i pod­kład pod­kład głosu lektora.