Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film szko­le­niowy — „Instytut Techniki Budowlanej — Badania Ogniowe”.
Film pre­zen­tu­jący nowe i nowo­cze­sne Laboratorium Badań Ogniowych w Pionkach — jeden z Oddziałów Instytutu Techniki Budowlanej. Realizacja zdjęć fil­mo­wych kamerą Sony Nex 100. Do zdjęć wyko­rzy­stano ramię kame­rowe i ste­ady­cam. Montaż filmu przy wyko­rzy­sta­niu apli­ka­cji Final Cut, udźwię­ko­wie­nie, opra­co­wa­nie muzyczne i nagra­nie głosu lektora.