Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Produkcja filmowa. Film pro­mo­cyjny „Eerste instal­la­tie Dakea dakvenster”.
Film pro­mu­jący okna dachowe DAKEA, zre­ali­zo­wany pod­czas mon­tażu pierw­szego okna dacho­wego tej marki w Holandii. To kolejna pro­duk­cja fil­mowa dla firmy Altaterra. W pro­duk­cji wyko­rzy­stano sli­der oraz ste­adi­cam. Pełna postprodukcja.