Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Spot rekla­mowy „Mamy wszystko — Park Handlowy Targówek”
„MAMY WSZYSTKO!” to spot reklamowy kam­pa­nii reklamo¬wej Parku Handlowego Targówek w Warszawie. Projekt zre­ali­zo­wa­li­śmy na zle­ce­nie i wg kre­acji Agencji Havas Worldwide. Zdjęcia wyko­ny­wane były w natu­ral­nych wnę­trzach za pomocą kamery RED EPIC. Reżyseria - Jarosław Dubaniewicz.