Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Film pro­mo­cyjny — 6 Projektów. 1 Cel — Zdrowie.
Film pro­muje wyko­rzy­sta­nie fun­du­szy Unii Europejskiej w celu wypo­sa­że­nia szpi­tali i innych pla­có­wek lecz­nic­twa zbio­ro­wego w nowo­czeny sprzęt. Film wyko­nany na zle­ce­nie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w 6 róż­nych loka­cjach.