Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Spot rekla­mowy — Regina
Spot tele­wi­zyjny Regina. Spot wyko­nany na zle­ce­nie firmy RITF Advert. Do zadań WORLD VIDEO nale­żało: sce­na­riusz kre­acyjny pro­jektu, sto­ry­bo­ard, kom­po­zy­cja obrazu, ani­ma­cja 3D, udźwię­ko­wie­nie spotu, pod­kła­d głosu lektora.