Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Portfolio / Spot rekla­mowy — Sylvanian Families — Kolekcja”
Pełny mon­taż spotu „Sylvanian Families” na pod­sta­wie mate­ria­łów klienta — mon­taż obrazu, opra­co­wa­nie tek­stu, kom­po­zy­cja muzyczna, lektor.