Masz pytanie? Zadzwo艅 lub napisz!
T: +48 22 898 10 10,   E: p.gajewski@worldvideo.pl
Studio dźwiękowe

Oprawę dźwię­kową reali­zu­jemy we wła­snym stu­dio WORLD VIDEO.

Tu możemy wyko­nać dub­bing filmu, nagrać głos lek­tora (nar­ra­cja lek­tor­ska — voice over), udźwię­ko­wić film, korzy­sta­jąc z boga­tych zbio­rów biblio­tek muzycz­nych, bądź przy­go­to­wać ory­gi­nalną kom­po­zy­cję muzyczną. Możemy też wzbo­ga­cić mate­riał o spe­cjalne efekty dźwiękowe.

Współpracujemy ze zna­nymi lek­to­rami zna­nymi z kana­łów tele­wi­zyj­nych i radiowych.

W razie potrzeby prze­pro­wa­dzamy castingi głosowe.

Próbki głosów lektorów

Głosy męskie

0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

Głosy żeńskie

0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

Głosy dziecięce

0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

Lektorzy anglojęzyczni - głosy męskie

0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

Lektorzy anglojęzyczni - głosy żeńskie

0:00
0:00
0:00
0:00

Nasze studio