Przejdź do treści

World Video

Spot „Soraya Men Adventure” o nowej linii kosme­ty­ków dla męż­czyzn wyko­rzy­stu­jący słynne ślizgi 2 kibi­ców na Stadionie (Basenie?) Narodowym w Warszawie