Przejdź do treści

World Video

Prezentacja fil­mowa dla firmy spe­dy­cyj­nej TNT przy­go­to­wana została na spe­cjalne zle­ce­nie w związku z wal­nym spo­tka­niem w Brukseli. Prezentuje wszyst­kie naj­lep­sze strony regionu Europy środ­ko­wej i wschod­niej.