Przejdź do treści

World Video

Film rekla­mowy — „Dom Development — Olimpia 2″, będący spo­kojną pre­zen­ta­cją urzą­dzo­nych wnętrz w nowym osie­dlu miesz­ka­nio­wym. Realizacja zdjęć fil­mo­wych kamerą Sony XDCAM HD. Wykorzystanie ramie­nia kame­ro­wego i ste­ady­cam. Montaż filmu na opro­gra­mo­wa­niu Final Cut.