Przejdź do treści

World Video

Film rekla­mowy — “Happiness Truck Coca-Cola” (lato), przedstawia akcję Coca-Coli -Ciężarówka Radości, która poja­wia sie w różnych miej­scach naszego kraju obdzie­la­jąc swo­ich fanów pre­zen­tami i oczy­wi­ście sztan­da­ro­wym napo­jem. Tu realizujemy akcję let­nią.