Przejdź do treści

World Video

Spot rekla­mowy „AQUABEADS JEWEL” zre­ali­zo­wany w całości przez WORLD VIDEO dla japoń­skiej Firmy EPOCH, na potrzeby kam­pa­nii rekla­mo­wej w Europie i w Australii. Udział wzięły 2 mło­do­ciane aktorki-amatorki. Reżyseria– Jarosław Dubaniewicz.