Przejdź do treści

World Video

Film wpisujący się w kampanię promocyjną turystyki medycznej w Polsce. Realizowany w różnych lokalizacjach w Polsce, zarówno tych medycznych jak i atrakcyjnych turystycznie. 5 wersji językowych opisujące wizyty lecznicze sześciorga cudzoziemców .