Przejdź do treści

World Video

Pożegnanie Szefa zrealizowane w for­mie żarto­bli­wego tele­dy­sku. Zdjęcia fil­mowe wyko­nane kamerą Sony EX3 i steadycamem.