Przejdź do treści

World Video

Film jest formą reportażu z 7 Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej, które odbyło się w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.