Przejdź do treści

World Video

Bumper – akumulatory GP ReCyko realizowany w technologii animacji 3D. Krótki, dynamiczny i spójny /vo, kolor, muzyka/ przekaz.