Przejdź do treści

World Video

Film edukacyjno-szkoleniowy skierowany do każdego człowieka, który może pomóc innym ludziom w nagłych wypadkach w przestrzeni miejskiej. Materiał powstał na zlecenie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta St. Warszawy. Właściwe użycie defibrylatora AED w dramatycznych momentach, może uratować ludzkie życie.