Przejdź do treści

World Video

Film edukacyjno-popularyzatorski o nowoczesnych sposobach zagospodarowania śmieci i ponownym ich wykorzystaniu. Projekt realizowany z inicjatywy firm Nestle i Pepsico przy udziale firm ECO SOLUTIONS i EkoPak.