Przejdź do treści

World Video

Film wizerunkowy dla Grupy kapitałowej OEX .Grupa OEX działa w czterech segmentach operacyjnych: E-biznes, zarządzanie dokumentami i obsługa klienta, wsparcie sprzedaży oraz zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej.