Przejdź do treści

World Video

Film pro­mo­cyjny o Instytucie Chirurgii Cybernetycznej w Wieliszewie k/Warszawy i jego naj­no­wo­cze­śniej­szym instru­men­cie do walki z rakiem — urządzeniu CyberKnife.