Przejdź do treści

World Video

Film pre­zen­tu­jący nowo­cze­sne Laboratorium Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Pionkach Realizacja zdjęć fil­mo­wych kamerą Sony Nex 100. Do zdjęć wyko­rzy­stano ramię kame­rowe i ste­ady­cam. Pełna postprodukcja.