Przejdź do treści

World Video

Film pro­mo­cyjny o znanej marce pro­duk­tów żywie­nio­wych dla naj­młod­szych – Gerber, na zle­ce­nie firmy Nestle Nutrition.