Przejdź do treści

World Video

Zrealizowaliśmy 5 krótkich animowanych filmów  edukacyjno-promocyjnych dla Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta St. Warszawy pod wspólnym tytułem “Bezpieczna ewakuacja”. Tematem filmów są zasady postępowania mieszkańców w czasie pożaru w miejscu ich zamieszkania. Wykonaliśmy pełen zakres prac. Filmy mają być emitowane m.in. w warszawskich środkach masowej komunikacji i wraz z cyklem filmów realizowanych konwencjonalnie są elementem szerokiej kampanii na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Cykl filmów otrzymał oryginalne hasło przewodnie – UNIKAJ OGNIA JAK OGNIA, którego autorem jest nasz scenarzysta i reżyser Jarosław Dubaniewicz.