Przejdź do treści

World Video

Zrealizowaliśmy 5 krótkich filmów edukacyjno-promocyjnych dla Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta St. Warszawy pod wspólnym tytułem “Bezpieczna ewakuacja”. Tematem filmów są zasady postępowania mieszkańców w czasie pożaru w miejscu ich zamieszkania. Wykonaliśmy pełen zakres prac preprodukcyjnych, produkcyjnych i postprodukcji, począwszy od scenariuszy-scenopisów, casting aktorów, epizodystów i statystów przez wybór planów zdjęciowych, realizację zdjęć, a skończywszy na  pełnym montażu i udźwiękowieniu. W zdjęciach uczestniczyła też  Państwowa Straż Pożarna – Warszawa. Dodatkowo – cykl filmów otrzymał oryginalne hasło przewodnie UNIKAJ OGNIA JAK OGNIA, którego autorem jest nasz scenarzysta i reżyser Jarosław Dubaniewicz.