Przejdź do treści

World Video

Zrealizowaliśmy film przedstawiający syntetycznie historię i stan obecny Oddziału w Czyżewie – jednego z ośmiu zakładów mięsnych firmy SOKOŁÓW S.A.. Film pokazuje trudne początki Zakładu w latach 90-tych XX, jego stopniowy rozwój, który dał początek powstania Grupy SOKOŁÓW S.A. , a także obecną nowoczesną produkcję. Film reżyserował Jarosław Dubaniewicz.