Przejdź do treści

World Video

Z okazji 90-lecia funkcjonowania Zakładu Mięsnego w Jarosławiu,  jednego z siedmiu zakładów produkcyjnych SOKOŁÓW S.A., zrealizowaliśmy film przedstawiający syntetycznie jego historię i stan obecny. Film ilustruje ewolucję zakładu, jego rozbudowę i dzisiejszą, nowoczesna produkcję, opartą o kultywowaną tu tradycję rzemiosła rzeźniczego. Film “90 lat Sokołów S.A. -Oddział Jarosław” wyprodukowaliśmy w 2 wersjach językowych:polskiej i angielskiej.