Przejdź do treści

World Video

Film “Musical Fair Play” to krótka prezentacja przedstawienia wykonywanego przez młodych tancerzy i wokalistów. Widowisko porusza istotne kwestie dotyczące dorastania i kształtowania się pozytywnych postaw u młodych ludzi.