Przejdź do treści

World Video

Film wizerunkowy dla Grupy kapitałowej OEX był dla nas dużym wyzwaniem i to zarówno kreatywnym, jakościowym, logistycznym i terminowym. Tym bardziej, że Grupa OEX działa w czterech segmentach operacyjnych: E-biznes, zarządzanie dokumentami i obsługa klienta, wsparcie sprzedaży oraz zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej. Tak szeroki zakres tematyczny trzeba było zgrabnie i czytelnie zawrzeć w filmowym, dynamicznym przekazie! Zdjęcia realizowaliśmy w wielu lokacjach: w Warszawie, Wrocławiu, Chorzowie, Piasecznie i w Łubnej i zarówno w plenerze jak i wnętrzach. Obraz tradycyjny uzupełniony grafiką 3D, czytelnie i ciekawie przedstawia obszary działalności OEX i ludzi, którzy tam pracują. Atrakcyjną, prestiżową filmową historię o nowoczesnej firmie reżyserował – Jarosław Dubaniewicz.