Przejdź do treści

World Video

Produkcja filmowa. Na zlecenie firmy Menard zrealizowaliśmy film przedstawiajacy jedno z wielu w Polsce wysypisk śmieci. Film ukazuje procesy jakie zachodzą podczas składowania śmieci. Do zdjęć filmowych użyliśmy drona i ronina.