Przejdź do treści

World Video

Kolejny film szkoleniowy to produkcja dla Urzędu Dozoru Technicznego pt. “Obsługa podestów ruchomych przejezdnych”. Właśnie zakończyliśmy zdjęcia, które realizowane były firmie RIWAL w Rawie Mazowieckiej oraz w firmie JTI Polska ze Starego Gostkowa. W filmie wzięli udział pracownicy firmy RIWAL i eksperci UDT. Całość reżyserował Jarosław Dubaniewicz. Obecnie rozpoczął się etap postprodukcji.